Thanh toán

Thanh toán

Thông tin tài khoản giao dịch chuyển khoản
Ngân hàng Á Châu ACB (1)  
Chủ tài khoản CTY TNHH NGÔI NHÀ HIỆP HƯNG 
Số tài khoản 52560709
Tại ngân hàng Á Châu ACB - Chi nhánh Điện Biên Phủ
Ngân hàng Á Châu ACB (2)  
Chủ tài khoản Nguyễn Thị Lê
Số tài khoản 2541439
Tại ngân hàng Á Châu ACB - Chi nhánh Điện Biên Phủ
Swift code  ASCBVNVX
Ngân hàng Vietcombank (1)  
Chủ tài khoản CTY TNHH NGÔI NHÀ HIỆP HƯNG 
Số tài khoản 0071000637292
Tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP. HCM
Ngân hàng Vietcombank (2)  
Chủ tài khoản Nguyễn Văn Hiệp
Số tài khoản 0071000637118
Tại ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP. HCM
Swift code  BFTVVNVX007
   
 
 
Ngân hàng VPBANK  
Chủ tài khoản HIEP HUNG HOUSE COMPANY LIMITED
Số tài khoản 104011322
Tại ngân hàng VPBANK THU DUC


 
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức