Mới nhất
Sản phẩm bán chạy

Bộ bàn ăn

Bộ bàn ăn
Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long 1 bao gồm các dòng sản phẩm hoa văn : Bộ bàn ăn Daisy gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Jasmine gốm sứ Minh Longbộ bàn ăn Camelia gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Mẫu Đơn gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Tulip gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Sago gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Đài Các gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Tiệp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Hoàng Cung gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Ngọc Biển gốm sứ Minh Long. Cùng một số bộ bàn ăn tiêu biểu: Bộ bàn ăn 22sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 23sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 30sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 33sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 35sp gốm sứ Minh Long bộ bàn ăn đãi tiệc gốm sứ Minh Long do Ngôi Nhà Hiệp Hưng thiết kế.
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • Minh Long - Bộ 12sp Quả Ngọt tự chọn
  BẢNG CHI TIẾT HÀNG HÓA STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Jas 11cm Quả Ngọt 031106019 Cái 10 1,8 2 Dĩa Tròn 27cm Quả Ngọt 042760019 Cái 1 0,6 3 Tô 20cm Quả Ngọt 072019019 Cái 1 0,95   * Thông tin chi tiết sản phẩm:         * Đơn vị tính : 1 Bộ   * Giá niêm yết  : Bao gồm VAT   ..
  610.500VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 13sp Phúc Lộc Thọ tự chọn
  BẢNG CHI TIẾT HÀNG HÓA STT TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11cm Phúc Lộc Thọ 031106139 Cái 6 34100 204600 1.14 2 Tô 15cm Phúc Lộc Thọ 071505139 Cái 1 68200 68200 0.34 3 Tô Cao 15cm Phúc Lộc Thọ 071517139 Cái 1 84700 84700 0.5 4 Dĩa Lót Chén Súp 13cm Phúc Lộc Thọ 041314139 Cái 1 22000 22000 0.11 5 Chén Nước Chấm 9cm Phúc Lộc Thọ 040919139 ..
  508.200VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 16sp Quả Ngọt tự chọn
  STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Muỗng Quả Ngọt 140401019 Cái 6 0,3 2 Chén Jas 11cm Quả Ngọt 031106019 Cái 6 1,08 3 Dĩa Tròn 27cm Quả Ngọt 042760019 Cái 1 0,6 4 Tô 20cm Quả Ngọt 072019019 Cái 1 0,95 5 Tô 16cm Quả Ngọt 071619019 Cái 1 0,52 6 Dĩa Súp 23cm Quả Ngọt 042361019 Cái 1 0,4 ..
  856.900VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 17sp Thanh Trúc tự chọn
  STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11.5cm Thanh Trúc 031134176 Cái 10 1,5 2 Dĩa Súp Sâu 20cm Thanh Trúc 042096176 Cái 2 0,7 3 Dĩa Tròn 20cm Thanh Trúc 042097176 Cái 2 0,6 4 Dĩa Xoài 32cm Thanh Trúc 053218176 Cái 1 0,7 5 Dĩa Tròn 27cm Thanh Trúc 042797176 Cái 1 0,6 6 Thố 18cm Thanh Trúc 061831176 Cái 1 1,45     * Thông tin chi ti..
  1.837.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 18 sp Tích Tuyết Thảo tự chọn
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết  Bộ18 sp Tích Tuyết Thảo tự chọn gốm sứ Minh Long bao gồm:   BẢNG CHI TIẾT HÀNG HÓA STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 11cm Tích Tuyết Thảo 031106314 Cái 6 1,2 2 Chén nước chấm 9cm Tích tuyết thảo 040919314 Cái 6 0,42 3 Dĩa lót chén cơm 15cm Tích tuyết thảo 041550314 Cái 6 0   Thông tin chi tiết sản phẩm:         * Đơ..
  488.400VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 19 sp Lá Xanh tự chọn
  BẢNG CHI TIẾT HÀNG HÓA STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 12cm Lá Xanh 031219193 Cái 6 1,38 2 Chén Nước Chấm 9cm Lá Xanh 040976193 Cái 6 0,42 3 Dĩa Lót Chén Cơm 15.5cm Lá Xanh 041579193 Cái 6 0,9 4 Tô 20cm Lá Xanh 072019193 Cái 1 1   Thông tin chi tiết sản phẩm:         * Đơn vị tính : 1 Bộ   ..
  771.100VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ 22sp Hương Biển Kem tự chọn
  STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 12cm Hương Biển Kem 031219089 Cái 10 2 2 Dĩa Tròn 20cm Hương Biển Kem 042060089 Cái 2 0.60 3 Dĩa Tròn 27cm Hương Biển Kem 042760089 Cái 1 0.60 4 Dĩa Xoài 32cm Hương Biển Kem 053211089 Cái 1 0.65 5 Tô 16cm Hương Biển Kem 071619089 Cái 2 1 6 Chén Nước Chấm 9cm Hương Biển Kem 040976089 Cái 5 0.50 7 Dĩa Súp 23cm Hương Biển Kem 042361089 Cái ..
  1.949.852VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Minh Long - Bộ bàn ăn 22sp Sắc Xuân - 22398
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ bàn ăn 22sp Sắc Xuân - 22398 bao gồm :           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 11.5cm Daisy 031135398 Cái 6 1,02 2 Chén nước chấm 9cm Daisy 030937398 Cái 6 0,42 3 Dĩa lót chén cơm 15.5cm Daisy 041514398 ..
  980VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 9sp Chỉ Xanh Lá 09009
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ bàn ăn 9sp Chỉ Xanh Lá 09009 bao gồm :           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 11cm Chỉ xanh lá 031106009 Cái 6 1.14 2 Dĩa súp 23cm Chỉ xanh lá 042315009 Cái 1 0.49 3 Tô thấp 20cm Chỉ xanh lá 072005009 ..
  458.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 09sp Vinh Quy 09197
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 09sp Vinh Quy 09197 bao gồm :           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11cm Vinh Quy 031106197 Cái 6 1.14 2 Dĩa Súp 23cm Vinh Quy 042315197 Cái 1 0.48 3 Dĩa Tròn 25cm Vinh Quy 042513197 ..
  532.400VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 9sp Phúc Lộc Thọ̣ 09139
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 9sp Phúc Lộc Thọ̣ 091391 bao gồm :           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11cm Phúc Lộc Thọ 031106139 Cái 6 1.14 2 Dĩa Súp 23cm Phúc Lộc Thọ 042315139 Cái 1 0.48 3 Dĩa Tròn 25cm Phúc Lộ..
  568.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 09sp Tứ Qúy 09133
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 09sp Tứ Qúy 09133bao gồm :           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11cm Tứ Quý 031106133 Cái 6 1.14 2 Dĩa Súp 23cm Tứ Quý 042315133 Cái 1 0.48 3 Dĩa Tròn 25cm Tứ Quý 042513133 Cái ..
  568.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức