Mới nhất
Sản phẩm bán chạy

Bộ bàn ăn

Bộ bàn ăn
Bộ bàn ăn gốm sứ Minh Long 1 bao gồm các dòng sản phẩm hoa văn : Bộ bàn ăn Daisy gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Jasmine gốm sứ Minh Longbộ bàn ăn Camelia gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Mẫu Đơn gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Tulip gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Sago gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Đài Các gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Tiệp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Hoàng Cung gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn Ngọc Biển gốm sứ Minh Long. Cùng một số bộ bàn ăn tiêu biểu: Bộ bàn ăn 22sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 23sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 30sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 33sp gốm sứ Minh Long, bộ bàn ăn 35sp gốm sứ Minh Long bộ bàn ăn đãi tiệc gốm sứ Minh Long do Ngôi Nhà Hiệp Hưng thiết kế.
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • Bộ Bàn Ăn 22sp Phúc Lộc Thọ̣ 22139
  Chi tiết bộ bàn ăn 22sp Phúc Lộc Thọ̣ 22139 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm 031106139 Cái 6 1.14 2 Dĩa lót chén 15cm 041550139 Cái 6 1.08 3 Chén chấm 9cm 040919139 Cái 6 0.42 4 Dĩa tròn 22cm 042213139 Cái 1 0.44 5 Dĩa súp 23cm 042315139 ..
  921.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 22sp Tích Tuyết Thảo 22314
  Chi tiết bộ bàn ăn 22sp Tích Tuyết Thảo 22314 gốm sứ Minh Long 1 : STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm 031106314 Cái 6 1.08 2 Dĩa lót chén 15cm 041550314 Cái 6 1.14 3 Chén chấm 9cm 040919314 Cái 6 0.48 4 Dĩa tròn 22cm 042213314 Cái 1 0.48 5 Dĩa súp 23cm 042315314 ..
  921.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 22sp Trắng 22JAS
  Chi tiết bộ bàn ăn 22sp Trắng 22JAS gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm Trắng 031106000 Cái 6 1.14 2 Chén nước chấm 9cm Trắng 040919000 Cái 6 0.42 3 Dĩa lót chén 15cm Trắng 041550000 Cái 6 1.11 4 Dĩa súp 23cm Trắng Jas 042315000 Cái 1 0.48 5 Dĩa tròn 22cm Trắng 042213000 Cái 1 0.42 6 Dĩa tròn 25cm Trắng 042513000 Cái 1 0.68 7 Tô thấp ..
  618.200VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 22sp Tứ Qúy 22133
  Chi tiết bộ bàn ăn 22sp Tứ Qúy 22133 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm 031106133 Cái 6 1.08 2 Dĩa lót chén 15cm 041550133 Cái 6 1.08 3 Chén chấm 9cm 040919133 Cái 6 0.36 4 Dĩa tròn 22cm 042213133 Cái 1 0.4 5 Dĩa súp 23cm 042315133 ..
  921.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 22sp Vinh Quy 22197
  Chi tiết bộ bàn ăn 22sp Vinh Quy 22197 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm 031106197 Cái 6 1.2 2 Dĩa lót chén 15cm 041550197 Cái 6 1.14 3 Chén chấm 9cm 040919197 Cái 6 0.36 4 Dĩa tròn 22cm 042213197 Cái 1 0.42 5 Dĩa súp 23cm 042315197 ..
  867.900VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 23sp Came trắng 23CAME
  Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 23sp Trắng Came gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén 12cm Trắng Came 31219000 Cái 6 1.2 2 Chén Chấm 9cm Trắng Came 040976000 Cái 6 0.6 3 D. Lót Chén Cơm 15.5cm Trắng Came 41579000 Cái 6 0.9 4 Dĩa Súp 23cm Trắng Came 042361000 Cái 1 0.4 5 Dĩa Tròn 20cm Trắng Came 042060000 Cái 1 0.3 ..
  814.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 23sp Cát Tường 23302 gốm sứ Minh Long
  Bảng chi tiết Bộ bàn ăn 23sp Cát Tường 23302 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 12cm 031219302 Cái 6 1.44 2 Dĩa lót chén 15.5cm 041579302 Cái 6 1.14 3 Chén chấm 9cm 040976302 Cái ..
  2.087.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 23sp Chỉ Xanh Dương 23021
  Mô tả sản phẩm: STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 12cm Chỉ Xanh Dương 031219021 Cái 6 1.44 2 D.Lót Chén 15.5cm Chỉ Xanh Dương 041579021 Cái 6 1.14 3 Chén Chấm 9cm Chỉ Xanh Dương 040976021 Cái 6 0.48 4 Dĩa Tròn 20cm Chỉ Xanh Dương 042060021 Cái 1 0.31 5 Dĩa Súp 23cm Chỉ Xanh Dương 042361021 Cái 1 0.51 6 Dĩa Tròn 27cm Chỉ Xanh Dương 042760021 Cái 2 1.28 7 Tô 20cm Chỉ Xanh D..
  995.500VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 23sp Hương Biển Kem 23089
  Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 23sp Hương Biển Kem 23089 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 12cm 031219089 Cái 6 1.2 2 Dĩa lót chén 15cm 041579089 Cái 6 0.9 3 Chén chấm 9cm 040976089 Cái 6 0.6 4 Dĩa tròn 20cm 042060089 Cái 1 0.3 5 Dĩa súp 23cm 042361089 Cái 1 0.4 6 Dĩa tròn 27cm 042760089 Cái..
  2.087.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 23sp Kết Duyên 23134
  Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 23sp Kết Duyên 23134 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 12cm Kết Duyên 031219134 Cái 6 1.2 2 Chén Nước Chấm 9cm Kết Duyên 040976134 Cái 6 0.6 3 Dĩa Lót Chén Cơm 15.5cm Kết Duyên 041579134 Cái 6 0.9 4 Dĩa Súp 23cm Kết Duyên 042361134 Cái 1 0.4 5 Dĩa Tròn 20cm Kết Duyên 042060134 Cái 1 ..
  2.087.800VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 23sp Lá Xanh 23193
  Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 23sp Lá Xanh 23193 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 12cm 031219193 Cái 6 1.44 2 Dĩa lót chén 15cm 041579193 Cái 6 1.14 3 Chén chấm 9cm 040976193 Cái 6 ..
  1.334.300VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ Bàn Ăn 23sp Qủa Chanh 23194
  Bảng chi tiết Bộ Bàn Ăn 23sp Quả Chanh 23194 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén cơm 12cm 031219194 Cái 6 1.44 2 Dĩa lót chén 15.5cm 041579194 Cái 6 1.14 3 Chén chấm 9cm 040976194 Cái 6 ..
  1.166.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức