Mới nhất
Sản phẩm bán chạy

Bộ bàn ăn 35sp Minh Long

Mời các Bạn xem tất cả bộ bàn ăn 35sp gốm sứ Minh Long 1 bên dưới.
Sắp xếp theo:
Hiển thị:
Hiển thị: Danh sách Lưới
 • Bộ bàn ăn 35sp Chỉ xanh lá 35009
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Chỉ xanh lá 35009 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm Chỉ xanh lá 031106009 Cái 10 1.9 2 Chén nước chấm 9cm  Chỉ xanh lá 040919009 Cái 10 0.65 3 Dĩa lót chén cơm 15cm Chỉ xanh lá 041550009 Cái 10 1.85 4 Dĩa súp 23cm Chỉ xanh lá 042315009 Cái 2 0.98 ..
  1.124.200VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Chim Lạc 35001
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Chim Lạc 35001 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm Chim Lạc 031106001 Cái 10 1.9 2 Chén nước chấm 9cm Chim Lạc 040919001 Cái 10 0.6 3 Dĩa lót chén cơm 15cm Chim Lạc 041550001 Cái 10 1.8 4 Dĩa súp 23cm Chim Lạc 042315001 Cái 2 0.94 5 Dĩa tròn 25cm Chim Lạc 042513001 Cái 2 1.36 6 Tô cao 20cm Chim Lạc 072017001 Cái 1 0.9 ..
  1.248.500VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Cỏ Tím 35267
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Cỏ Tím 35267 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG 1 Chén cơm 11.5cm 031135267 Cái 10 1.8 2 D.lót chén cơm 15cm 041514267 Cái 10 1.9 3 Chén chấm 9cm 030937267 Cái 10 0.8 4 Dĩa sâu lòng 23cm 042398267 Cái 2 1.12 5 Dĩa tròn ảo 26cm 042621267 Cái 2 ..
  1.276.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Daisy 35DAI
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Daisy 35DAI gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11.5cm Daisy 031135000 Cái 10 1.7 2 Chén nước chấm 9cm Daisy 030937000 Cái 10 0.7 3 Dĩa lót chén cơm 15.5cm Daisy 041514000 Cái 10 1.9 4 Dĩa tròn ảo 26cm Daisy 042621000 Cái 2 1.28 5 Dĩa tròn..
  918.500VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Hoa May Mắn 35216
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Hoa May Mắn 35216 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG 1 Chén Cơm 11cm Hoa May Mắn 031106216 Cái 10 2 2 Chén Nước Chấm 9cm Hoa May Mắn 040919216 Cái 10 0.6 3 Dĩa Lót Chén Cơm 15cm Hoa May Mắn 041550216 Cái 10 2 4 Dĩa Súp 23cm Hoa May Mắn 042315216 Cái 2 1 5 Dĩa Tròn 25cm Hoa May Mắn 042513216 Cái 2 1.2 6 Tô Cao 20cm Hoa May Mắn 072017216 Cái 1 0.86 ..
  1.353.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Phúc Lộc Thọ 35139
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Phúc Lộc Thọ 35139 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm 031106139 Cái 10 1.9 2 D. lót chén cơm 15cm 041550139 Cái 10 1.9 3 Chén chấm 9cm 040919139 Cái 10 0.9 4 Dĩa súp 23cm 042315139 Cái 2 0.96 5 Dĩa tròn 25cm 042513139 Cái ..
  1.393.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Tích tuyết thảo 35314
  Mô tả sản phẩm: Bảng chi tiết Bộ bàn ăn 35sp Tích tuyết thảo 35314 gốm sứ Minh Long bao gồm:           STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG (KG) 1 Chén Cơm 11cm Tích Tuyết Thảo 031106314 Cái 10 2 2 Chén Nước Chấm 9cm  Tích Tuyết Thảo040919314 Cái 10 0,6 3 Dĩa Ló..
  1.393.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Trắng 35JAS
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Trắng 35JAS gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén cơm 11cm Trắng 031106000 Cái 10 1.9 2 Chén nước chấm 9cm Trắng 040919000 Cái 10 0.7 3 Dĩa lót chén 15cm Trắng 041550000 Cái 10 1.85 4 Dĩa súp 23cm Trắng Jas 042315000 Cái 2 0.96 5 Dĩa tròn 25cm..
  933.900VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Tứ Qúy 35133
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Tứ Qúy 35133 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG 1 Chén Cơm 11cm Tứ Quý 031106133 Cái 10 1.8 2 Chén Nước Chấm 9cm Tứ Quý 040919133 Cái 10 0.6 3 Dĩa lót chén cơm 15cm Tứ Quý 041550133 Cái 10 1.9 4 Dĩa Súp 23cm Tứ Quý 042315133 Cái 2 0.96 5 Dĩa T..
  1.393.700VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
 • Bộ bàn ăn 35sp Vinh Quy 35197
  Chi tiết bộ bàn ăn 35sp Vinh Quy 35197 gốm sứ Minh Long 1 :   STT TÊN HÀNG ĐVT SL CÂN NẶNG  1 Chén Cơm 11cm Vinh Quy 031106197 Cái 10 1.95 2 Chén Nước Chấm 09cm Vinh Quy 040919197 Cái 10 0.65 3 Dĩa Lót Chén Cơm 15cm Vinh Quy 041550197 Cái 10 1.9 4 Dĩa Súp 23cm Vinh Quy 042315197 Cái 2 0.94 ..
  1.309.000VNĐ
  Thêm Yêu thíchThêm yêu thích
  Thêm so sánhThêm so sánh
Sua chua may phat dien suachuamayphatdien Sửa chữa máy phát điện
cho thue may phat dien cho thuê máy phát điện
quan ly xang dau
quan ly xang dau
quan ly xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi xang dau
thiet bi do bon
thiet bi do bon
thiet bi do bon
quan ly tru bom
quan ly tru bom
quan ly tru bom
thiet bi do muc
thiet bi do muc
thiet bi do muc
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
quản lý xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị xăng dầu
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
thiết bị đo bồn
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
quản lý trụ bơm
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức
thiết bị đo mức